Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal UAS PAS Bahasa Jawa Kelas 1 2 3 4 5 6 SD MI Semester 1

Contoh soal latihan ulangan / penilaian akhir semester UAS PAS Bahasa Jawa bagi kelas 1 2 3 4 5 6 SD MI Semester 1 (ganjil) kurikulum 2013 beserta Kunci jawaban.

soal uas bahasa jawa kelas 1 2 3 4 5 6 semester 1

Soal UAS Bahasa Jawa semester 1 bagi peserta didik kelas I II III IV V VI SD MI ini sudah sesuai dengan HOTS yang diterapkan pada kurikulum saat ini. Soal ini hanyalah sebagai persiapan adik-adik dalam belajar sebelum menghadapi ulangan akhir semester yang sesungguhnya nanti.

Bagi guru penjas 1 2 3 4 5 6 SD MI, contoh soal UAS PAS Bahasa Jawa semester 1 K13 yang sudah lengkap kunci jawaban di bawah bisa anda dapatkan sebagai referensi pembuatan soal pada link yang tersedia.

Soal PJOK Kelas 1 2 3 4 5 6 SD Semester 1

Berikut soal UAS PAS Bahasa Jawa Kelas 1 – 6 SD MI Semester 1 Kurikulum 2013 plus kunci jawaban revisi terbaru 2020 untuk tahun ajaran 2022/2023. Silahkan klik link selengkapnya di bawah soal per kelas masing-masing untuk lebih lengkapnya.

Soal UAS PAS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 1

11. Gatekna tembang!

Padhang bulan padhange kaya rina

Rembulane sing awe awe

Ngelingake aja padha turu sore

Tembang ing ndhuwur ngelingake aja padha ….

a. gegojekan
b. turu sore
c. nyambut gawe

12. Ben dadi bocah pinter, kudu ….

a. seneng dolan
b. seneng turu
c. sregep sinau

13. Tembang dolanan biasane ditembangke karo ….

a. dolanan
b. mangan
c. sinau

14. Cublak-cublak suweng

suwenge teng ….

Ukara kanggo jangkepi tembang ing ndhuwur yaiku ….

a. gelenter
b. gembandul
c. gembleleng

15. Dongeng iku crita kang ngemot piwulang lan pitutur kang ….

a. ala
b. culas
c. becik

Soal UAS PAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 1

1. Bapake Pandhawa jenenge ….

a. Resi Bisma
b. Prabu Pandhu
c. Yudistira

2. Kadang Pandhawa cacahe ana ….

a. lima
b. papat
c. telu

3. Ana ing perang Bharatayuda Pandhawa mungsuh ….

a. Nakula
b. Kresna
c. Kurawa

4. Abdi Pandhawa kang aran Punakawan cacahe ana ….

a. loro
b. telu
c. papat

5. Gatekna gambar!

Gambar Pandhawa iku asmane ….

a. Nakula
b. Arjuna
c. Sadewa

Soal UAS PAS Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 1

1. Pandhawa lima iku putrane ….

a. Puntadewa
b. Pandhudewanata
c. Dhestrarastra
d. Resi Bisma

2. Pambarepe Pandhawa yaiku Puntadewa.

Ukara pitakon kang trep kanggo wangsulan ing ndhuwur yaiku …

a. Sapa pambarepe Pandhawa?
b. Puntadewa apa pambarepe Pandhawa?
c. Pira pambarepe Pandhawa?
d. Sing ndi pambarepe Pandhawa?

3. Ibune Nakula lan Sadewa yaiku ….

a. Dewi Gandhari
b. Dewi Kunthi
c. Dewi Madrim
d. Dewi Subadra

4. Musuhe Pandhawa ana ing perang Bharatayuda yaiku ….

a. Betara Guru
b. Prabu Parikesit
c. Prabu Duryudana
d. Kurawa

5. Gatekna gambar!

Pusaka kang nemplek neng awake awujud kuku jenenge ….

a. Pancanaka
b. Panah pasopati
c. Keris pulanggeni
d. Gada rujakpolo

Soal UAS PAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 1

1. Salah sijine jinis karangan sastra Jawa sing dikarang kanthi nengenake rasa kaendahan yaiku..

a. puisi
b. pantun
c. geguritan
d. kasusastran

2. Geguritan iku kalebu ….

a. puisi jawa modern
b. karangan anyar
c. rura basa
d. purwakanthi

3. Gatekna geguritan!

“Sekolahku”

Sekolahanku,
Panggonan anggonku golek ilmu
Sekolahanku,
Diwulang dening Bapak-ibu Guru
Sekolahanku…
Sinau, maca buku
Ing Panggonan iki
Aku diajari supaya karo wong tuwaku kudu bekti

Geguritan ing ndhuwur irah-irahane…..

a. Sekolahku
b. Bapak Ibu guru
c. Rumahku
d. Kancaku

4. Sing mulang ana sekolahan yaiku …..
a. bapak lan ibu lurah
b. kanca dolan neng omah
c. bapak lan ibu guru
d. sedulur sakadang

5. Gatekna geguritan!

Aku Bocah Jawa

Aku bocah Jawa
Aku rumangsa ora duwe apa-apa
Sing awujud bondha donya raja brana
Iku dudu takeran
Sanajan mangkono
Bab budaya lan unggah-ungguh tetep tak ugemi
Tak sunggi nganti lumebu bumi

Kang dadi ukuran urip bocah Jawa ing geguritan Iku yaiku….

a. dudu bandha ananging unggah-ungguh
b. dudu bandha lan unggah-ungguh
c. dudu unggah-ungguh ananging bandha
d. awujud bandha donya raja brana

Soal UAS PAS Bahasa Jawa Kelas 5 SD Semester 1

1. Medharake gagasan kanthi lesan ing sungarepe wong akeg diarani ….

a. demo
b. sesorah
c. maca
d. deklamasi

2. Sing ora kalebu tujuan pidhato utawa sesorah yaiku ….

a. nyedhiyani informasi
b. atur
c. ngajak
d. hiburan

3. Atur pambuka uga diarani ….

a. wasana basa
b. isi
c. purwaka
d. pangarep-arep

4. Cekap semanten rumiyin atur kula, bilih wonten kiranging atur kula nyuwun pangapunten.

Perangan pidhato ing ndhuwur kalebu ing perangan ….

a. panutup
b. purwaka
c. salam pambuka
d. pangarep-arep

5. Sesorah utawa pidhato Iku komunikasi kanthi sarana ….

a. gambar
b. tulisan
c. lesan
d. siaran

Soal UAS PAS Bahasa Jawa Kelas 6 SD Semester 1

12. Pusaka Rujakpolo lan Lambitamuka iku awujud ….

a. keris
b. gada
c. panah
d. tumbak

13. Wong sing pagaweyane nglakokne wayang diarani ….

a. sindhen
b. warangana
c. dhalang
d. niyaga

14. Kegiyatan kang uwes pernah dilakoni lan uwis kadadeyan yaiku …..

a. pengalaman.
b. peristiwa
c. kadadeyan
d. kahanan

15. Ing ngisor iki kang kalebu pengalaman seng nyenengake yaiku….

a. tiba saka pit onthel
b. entuk rangking siji
c. dioyak kethek
d. kucinge ilang

16. Nalika ana wong sing menehi barang, kudu ngucapke ….

a. mboten purun
b. matur nuwun
c. nyuwun pamit
d. nyuwun sewu

Demikian contoh soal UAS PAS Semester 1 Kurikulum 2013 mata pejaran Bahasa Jawa untuk adik-adik yang duduk di bangku kelas 1 2 3 4 5 6 SD lengkap dengan kunci jawaban yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.


===========***===========


Semoga Bermanfaat

Jangan Lupa Share, Komentar, dan Berikan Kritik Sarannya

Sekian Terima Kasih

By: purwomp.com