Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Paribasan

Paribasan

Paribasan yaiku unen-unen utawa tembungan kang ajeg panganggone duwe teges entar, nanging ora ngemu surasa pepindhan.

Tuladha

a. Adigang, adigung, adiguna, tegese wong kang seneng ngendel-ngendelake kakuwatan, kasugihan, lan kapinteran.

b. Tulung menthung, tegese aweh pitulungan nanging malah gawe rekasa sing ditulung.

c. Yitna yuwana lena kena, tegese sing ngati-ati slamet, sing sembrana cilaka 

d. Wiwit kuncung nganti gelung, tegese wiwit bocah nganti tuwa.

e Ana catur mungkur, tegese ora gelem melu urusane liyan.


===========***===========


Semoga Bermanfaat

Jangan Lupa Share, Komentar, dan Berikan Kritik Sarannya

Sekian Terima Kasih

By: purwomp.com