Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Saloka

Saloka

Saloka yaiku unen-unen utawa tembungan kang ajeg panganggone, duwe teges entar, ngemu surasa pepindhan, dene kang dipindhakake wonge utawa barange

Tuladha

a. Kacang nurut lanjaran, tegese tingkah lakune anak lumrahe ora beda karo tingkah lakune wong tuwane 

b. Timun mungsuh duren, teges wong cilik padudon mungsuh wong gedhe, bakal kalahe.

c. Kethek saranggon, tegese gegrombolane wong kang tumindake ala mesthi

d. Emprit abuntut bedhug, tegese prakara cilik wusanane dadi prakara sing ngambra ngambra.

e. Gajah ngidak rapah, tegese wong kang nglanggar wewalere dhewe.


===========***===========


Semoga Bermanfaat

Jangan Lupa Share, Komentar, dan Berikan Kritik Sarannya

Sekian Terima Kasih

By: purwomp.com