Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Jinis Sesorah

Jinis Sesorah


Jinise sesorah kaya ing ngisor iki.

a. Sesorah lan medhar sabda yaiku tetembungan kang digunakake kanggo apa bae kang sipate umum tumprape micara ing sangarepe wong akeh.

b Ular-ular, wursitawara, wasitawara yaiku sesorah kang ancas lan isine babagan kautaman, pitutur, lan sapanunggale.

c. Atur pambagyaharja yaiku sesorah kang ancas lan isine kanggo nampa rawuhe para tamu.

d. Tanggap wacana yaiku sesorah kang ancas lan isine kanggo nanggapi ature pambagyaharja.

e. Khotbah yaiku sesorah kang ancas lan isine mligi babagan agama.

===========***===========


Semoga Bermanfaat

Jangan Lupa Share, Komentar, dan Berikan Kritik Sarannya

Sekian Terima Kasih

By: purwomp.com


===========***===========


Semoga Bermanfaat

Jangan Lupa Share, Komentar, dan Berikan Kritik Sarannya

Sekian Terima Kasih

By: purwomp.com