Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Bab-Bab kang Digatekake nalika Gawe Sesorah

Bab-Bab kang Digatekake nalika Gawe Sesorah


Bab kang kudu digatekake nalika gawe sesorah yaiku kaya mangkene

a. Nyiapake underan/tema sesorah.

b. Nyiutake tema dadi irah-irahan (judhul).

c. Naliti kaanan pamiarsa.

d. Gawe cengkorongan/kerangka sesorah.

e Nemtokake ancase/tujuwane sesorah.

f. Ngumpulake bahan sesorah.

g. Ngembangake/ngrembakake cengkorongan

h. Gladhen sesorah.

===========***===========


Semoga Bermanfaat

Jangan Lupa Share, Komentar, dan Berikan Kritik Sarannya

Sekian Terima Kasih

By: purwomp.com


===========***===========


Semoga Bermanfaat

Jangan Lupa Share, Komentar, dan Berikan Kritik Sarannya

Sekian Terima Kasih

By: purwomp.com