Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Ukara ing ngisor iki kang diarani ngoko alus, yaiku

 Ukara ing ngisor iki kang diarani ngoko alus, yaiku ....

a. Ibu lagi bae dugi saka pasar.

b. Simbah nembe gerah wajanipun ngantos muwun.

c. Bapak ningali tipi wonten kamar.

d. Pak Lurah ora sida tindak, amarga sukune gerah.


Jawaban : d. Pak Lurah ora sida tindak, amarga sukune gerah.


Pembahasan:

Kang dadi titikane ngoko alus yaiku tetembungan ngoko kacampuran krama inggil. Tembung krama inggil kanggo wong sing diajak guneman. Sing dikramakake inggil tembung sesulih lan tembung kriya dene ater-ater lan panambang tetep ngoko. Panganggone yaiku sadulur tuwa marang sadulur enom kang luwih dhuwur drajate, garwane priyayi marang sing kakung, lan priyayi marang priyayi yen wis kulina.


===========***===========


Semoga Bermanfaat

Jangan Lupa Share, Komentar, dan Berikan Kritik Sarannya

Sekian Terima Kasih

By: purwomp.com