Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Paugeran Maca Sesorah

Paugeran Maca Sesorah

Wong sesorah kudu ngawekani bab-bab ing ngisor iki antarane yaiku kaya mangkene

a. Basane kudu pas karo situasi lan kaanan acara.

b. Busanane kudu sopan lan empan papan.

c Solah-bawa kang mranani, mrebawani nanging aja digawe-gawe,

Bab-bab sing kudu digatekake anggone sesorah yaiku kaya mangkene.

a. Intonasi.

b. Sikap

c. Gaya basa lan diksi.

d. Wirama


===========***===========


Semoga Bermanfaat

Jangan Lupa Share, Komentar, dan Berikan Kritik Sarannya

Sekian Terima Kasih

By: purwomp.com