Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Menawi panjenengan badhe tindak dhateng Semarang, kula ndherek

Menawi panjenengan badhe tindak dhateng Semarang, kula ndherek. Ukara kasebut menawa didadekake ngoko alus dadi ....

a. Menawa panjenengan arep tindak menyang Semarang, aku melu.

b. Menawi sampeyan arep tindak dhateng Semarang, kula melu.

c. Menawi sampeyan badhe kesah dhateng Semarang, kula dherek.

d. Menawa sampeyan arep kesah menyang Semarang, aku melu.


Jawaban : a. Menawa panjenengan arep tindak menyang Semarang, aku melu.


Pembahasan:

Kang dadi titikane ngoko alus yaiku tetembungan ngoko kacampuran krama inggil.Tembung krama inggil kanggo wong sing diajak guneman. Sing dikramakake inggil tembung sesulih lan tembung kriya dene ater-ater lan panambang tetep ngoko.


===========***===========


Semoga Bermanfaat

Jangan Lupa Share, Komentar, dan Berikan Kritik Sarannya

Sekian Terima Kasih

By: purwomp.com