Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Gunemane kanca marang kanca kang durung kulina migunakake basa

Gunemane kanca marang kanca kang durung kulina migunakake basa ....

a. krama lugu

b. krama alus

c. ngoko lugu

d. ngoko alus


Jawaban : b. krama alus


Pembahasan:

Krama alus wujude, tetembungan krama (ater-ater lan panambang krama) lan krama inggil (tumrap wong sing diajak guneman). Panganggone krama alus yaiku wong enom marang wong tuwa, batur marang bendarane, murid marang gurune, andhahan marang pimpinane, kanca karo kanca sing durung kulina.


===========***===========


Semoga Bermanfaat

Jangan Lupa Share, Komentar, dan Berikan Kritik Sarannya

Sekian Terima Kasih

By: purwomp.com