Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Bebasan

Bebasan

Bebasan yaiku unen-unen utawa tetembungan kang ajeg panganggone, duwe teges entar, ngemu surasa pepindhan, dene sing dipindhakake kaanane wong utawa barang.

Tuladha:

a. Bathok bolu isi madu, tegese wong kang ketoke ala nanging sugih kapinteran.

b. Kriwikan dadi grojogan, tegese prakara cilik dadi prakara gedhe

c. Nglungguhi klasa gumelar, tegese mung kari nemu kepenake

d. Ngubak-ubak banyu bening, tegese gawe rerusuh papan kang wis tentrem.

e. Cebol nggayuh lintang, tegese kedhuwuren panjangka.


===========***===========


Semoga Bermanfaat

Jangan Lupa Share, Komentar, dan Berikan Kritik Sarannya

Sekian Terima Kasih

By: purwomp.com