Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Bapak rawuh kawratan ngastą buku. Ukara kasebut klebu basa

Bapak rawuh kawratan ngastą buku. Ukara kasebut klebu basa ....


a. ngoko

b. ngoko alus

c. krama lugu

d. krama alus


Jawaban : d. krama alus


Pembahasan :

Krama alus wujude, tetembungan krama (ater-ater lan panambang krama) lan krama inggil (tumrap wong sing diajak guneman). Panganggone:

a. Wong enom marang wong tuwa.

b. Batur marang bendarane. 

c. Murid marang gurune.

d. Andhahan marang pimpinane.

e. Kanca karo kanca sing durung kulina.


===========***===========


Semoga Bermanfaat

Jangan Lupa Share, Komentar, dan Berikan Kritik Sarannya

Sekian Terima Kasih

By: purwomp.com