Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Bapak priksa layang banjur dipundhut. Ukara kasebut gunakake basa

Bapak priksa layang banjur dipundhut. Ukara kasebut gunakake basa ....


a. ngoko lugu

b. ngoko alus

c. krama lugu

d. krama alus


Jawaban : b. ngoko alus


Pembahasan :

Kang dadi titikane ngoko alus yaiku tetembungan ngoko kacampuran krama inggil. Tembung krama inggil kanggo wong sing diajak guneman. Sing dikramake inggil tembung sesulih lan tembung kriya. Ater-ater lan panambang tetep ngoko.


===========***===========


Semoga Bermanfaat

Jangan Lupa Share, Komentar, dan Berikan Kritik Sarannya

Sekian Terima Kasih

By: purwomp.com