Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Ukara ing ngisor iki kang migunakake basa krama lugu, yaiku

Ukara ing ngisor iki kang migunakake basa krama lugu, yaiku ....

a. Sampeyan mau wis dhahar durung?

b.. Sampeyan kalawau sampun nedha dereng?

c. Panjenengan mau wis dhahar durung?

d. Kowe mau wis dhahar durung?


Jawaban : b. Sampeyan kalawau sampun nedha dereng?


Pembahasan: 

Krama lugu duweni titikan kabeh tembung-tembunge krama. Panganggone krama lugu yaiku marang kanca sing wis kulina, padha drajate lan ngajeni, garwane priyayi marang sing kakung, priyayi marang sadulure tuwa kang luwih cendhek drajate, wong enom marang wong tuwa nanging ora pati ngajeni, lan kanca kang lagi tetepungan.


===========***===========


Semoga Bermanfaat

Jangan Lupa Share, Komentar, dan Berikan Kritik Sarannya

Sekian Terima Kasih

By: purwomp.com