Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Sebutna unggah-ungguh basa Jawa lan titikane

Sebutna unggah-ungguh basa Jawa lan titikane!


Jawaban :

Jinising unggah-ungguh basa lan titikane kaya ing ngisor iki. 

a. Ngoko lugu: duweni titikan yaiku tembunge gunakake ngoko kabeh.

b. Ngoko alus: tetembungan ngoko kacampuran krama inggil. Tembung krama inggil kanggo wong sing dijak guneman. Sing dikramake inggil tembung sesulih lan tembung kriya. Ater-ater lan panambang tetep ngoko.

c. Krama lugu: titikane tembung-tembunge krama kabeh.

d. Krama alus: wujude, tembunge krama (ater-ater lan panambang krama) lan krama inggil (tumrap wong sing diajak guneman).


===========***===========


Semoga Bermanfaat

Jangan Lupa Share, Komentar, dan Berikan Kritik Sarannya

Sekian Terima Kasih

By: purwomp.com