Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Sapunika semah kula nyambut damel wonten Kudus

Sapunika semah kula nyambut damel wonten Kudus.

Ukara ing dhuwur klebu tuladha ....

a. ngoko lugu

b. ngoko alus

c. krama lugu

d. krama alus


Jawaban : C. Krama lugu


Pembahasan :

Basa krama lugu yaiku ragam basa sing sakabehane digawe nganggo kosakata krama.

Krama lugu digunakake kanggo kaya mangkene

a. Wong sing nembe kenal

b. Dhoter menyang pasien

c. Wong dodol menyang wong tuku

Tuladhane:

a. sakedhap malih kula kesah dateng peken

b. Sapunika semah kula nyambut damel wonten Kudus

c. Punapa sampeyan nate dipuntilar arta anak kula?


===========***===========


Semoga Bermanfaat

Jangan Lupa Share, Komentar, dan Berikan Kritik Sarannya

Sekian Terima Kasih

By: purwomp.com