Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Pak Sunar arep menehi sesorah ing sangarepe wong akeh, sesorah kang kudu dianggo yaiku

Pak Sunar arep menehi sesorah ing sangarepe wong akeh, sesorah kang kudu dianggo yaiku ....

a. medhar sabda

b. ular-ular

c. atur pambagyaharja

d. tanggap wacana


Jawaban : a. medhar sabda

Pembahasan :

Sesorah lan medhar sabda, yaiku tetembungan kang digunakake kanggo apa wae kang sipate umun tumprape micara ing sangarepe wong akeh.


===========***===========


Semoga Bermanfaat

Jangan Lupa Share, Komentar, dan Berikan Kritik Sarannya

Sekian Terima Kasih

By: purwomp.com