Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kang ora klebu budi pekertine wong kang nindakake pacelathon ditujokake nomer

Gatekna ukara-ukara ing ngisor iki!

1. Guneman ora waton guneman, nanging guneman kudu nagnggo waton

2. Swarane, banter lirih becik nganggo waton

3. Polatane (wajahe/pandangan) uga nganggo waton

4. Wong kang nindakake pacelathon

Kang ora klebu budi pekertine wong kang nindakake pacelathon ditujokake nomer ....

a. 1 lan 2

b. 2 lan 3

c. 3

d. 4


Jawaban : D. 4


Pembahasan :

Budi pekertine wong kang nindakake pacelathon kaya ing ingisor iki

a. Guneman ora waton guneman, nanging guneman kudu nganggo waton (aturan)

b. Ngadege, lungguhe, obahe tangan, uga becik nganggo waton

c. Swarane, banter lirihe becik nganggo waton

d. Polatane utawa pasuryan uga nganggo waton. Aja nganti mencereng-mencereng upamane

d. Intonasine (lagune) uga nganggo aturan, ora angger bengok-bengok


===========***===========


Semoga Bermanfaat

Jangan Lupa Share, Komentar, dan Berikan Kritik Sarannya

Sekian Terima Kasih

By: purwomp.com