Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Apa bedane metodhe impromptu karo metodhe ekstemporan ing pidhato

Apa bedane metodhe impromptu karo metodhe ekstemporan ing pidhato?


Jawaban :

Metode impromptu yaiku metode kanti spontan utawa langsung pamicara jlentrehake gagasan-gagasan ana ing ngarepe pamirsa. Diarani ekstemporan amarga gabungan antarane metode naskah lan impromptu, yaiku pamicara sadurunge pidhato gawe cathetan sing isine balungane karangan. Saka balungane karangan mau kanthi langsung dijlentrehake ana ing sangarepe pamiarsa.===========***===========


Semoga Bermanfaat

Jangan Lupa Share, Komentar, dan Berikan Kritik Sarannya

Sekian Terima Kasih

By: purwomp.com