Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Ancer-Ancer Nyemak Pacelathon

Ancer-Ancer Nyemak Pacelathon yaiku kaya ing ngisor iki.

a. Bab-bab kang wigati saka pacelathon iku, kaya mangkene.

1. Topik utawa bab apa kang diomongake

2. Sapa kang nindakake pacelathon

3. Papan pacelathon iku ditindakake

b. Isine pacelathon iku kanthi urutan mangkene

1. Owahi saben bab kang wigati saka pacelathon dadi ukara

2. Ukara-ukara disusun kanthi urut===========***===========


Semoga Bermanfaat

Jangan Lupa Share, Komentar, dan Berikan Kritik Sarannya

Sekian Terima Kasih

By: purwomp.com