Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kepriye crita awal mulane Reog Ponorogo

Kepriye crita awal mulane Reog Ponorogo?


Wangsulan:

Crita ing pagelaran reog miturut babad Kelana Sewandana, carita reog saemper karo caritane Bandung Bandawasa sing seneng Rara Jonggrang. Ing carita iku Kelana Sewandana saka Keraton Jenggala lagi nandang tresna karo Dewi Sanggalangit sing asale saka Keraton Kediri. Dewi Sanggalangit maringi syarat kanggo Kelana Suwandana supaya mboyang kabeh saisine wana (alas) minangka mas kawin. Ing alas, Kelana Sewandana kudu sampyuh karo Singa Barong (Dadak Merak) kang minangka panunggu wana,
===========***===========


Semoga Bermanfaat

Jangan Lupa Share, Komentar, dan Berikan Kritik Sarannya

Sekian Terima Kasih

By: purwomp.com


===========***===========


Semoga Bermanfaat

Jangan Lupa Share, Komentar, dan Berikan Kritik Sarannya

Sekian Terima Kasih

By: purwomp.com