Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 1 Kurikulum 2013

Soal UAS / PAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 1 Kurikulum 2013 - B. Jawa merupakan bahasa daerah yang berasal dari tanah Jawa. Bahasa ini menjadi salah satu mata pelajaran mulok yang ada di sekolah dasar. Jadi, adik-adik yang bersekolah di Jawa pasti ada mata pelajaran bahasa Jawa yang harus diketahui.

soal bahasa jawa kelas 2

Selain itu Bahasa Jawa juga selalu ada di setiap ulangan yang di adakan di sekolah-sekolah seperti Ulangan Tengah Semester (UTS/PTS), Ulangan Akhir Semester (UAS/PAS), Ulangan Kenaikan Kelas (UKK/PTS). Untuk itu adik-adik perlu belajar untuk persiapan menghadapi ulangan-ulangan tersebut.

Di sini kami ingin berbagi contoh Soal UAS / PAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 1 K13 sebagai bentuk persiapan sebelum menghadapi Ulangan Akhir Semester Ganjil yang sesungguhnya. Contoh soal yang kami bagi ini ada 20 soal pilihan ganda, 10 soal isisan singkat, dan 5 soal jawaban singkat. Soal ini juga sudah kami berikan kunci jawaban di bawah soal-soal bahasa jawa kelas 2 ini.

Anda pun bisa download soal UAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD pada link di bawah soal ini dan di bawah Kunci Jawaban Bahasa Jawa kelas 2 atau di akhir postingan ini. File yang kami upload sudah dalam bentuk .docx yang dapat di buka melalui Microsoft Word di komputer anda.

Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 1 Kurikulum 2013 Tahun Ajaran 2020/2021

I. Soal Pilihan Ganda PAS Bahasa Jawa Kelas 2 Semester 1 K13

1. Sing dadi rama ing Punakawan yaiku ...
a. Bagong
b. Semar
c. Petruk

2. Punakawan sing lambene ndomble jenenge ...
a. Semar
b. Petruk
c. Bagong

3. Pandhawa cacahe ana ...
a. papat
b. telu
c. lima

4. Pandhawa sing kondhang gagah prakosa yaiku ...
a. Werkudara
b. Sadewa
c. Janaka

5. Ramanipun Pandhawa kang asma ...
a. Prabu Pandhu Dewanata
b. Kresna
c. Destharasta

6. Supaya endah lan asri kelas kudu ...
a. diregeti
b. diresiki
c. dioret-oret

7. Sinau iku dilakoni saben ...
a. dina
b. esuk
c. padan

8. Sakdurunge mangkat sekolah Andi ... marang wong tua.
a. nyuwun sangu
b. pamit
c. sarapan

9. Bubar tangi turu bantal lan guling kudu ...
a. diumbah
b. diompoli
c. ditata

10. Setitekna pacelathon ing ngisor iki!
Narto : "Mas, bapak ... pundi?"
Tio : "Bapak wonten saben."
Tembung kang trep kanggo ngisi ceceg-ceceg ing dhuwur yaiku ...
a. lunga
b. tindak
c. saking

11. Gatekna gambar!

Gambar gamelan ing ndhuwur diarani ...
a. gong
b. saron
c. bonang

12. Suling digawe saka ...
a. kain
b. goddhong
c. pring

13. Gender bisa muni kanthi cara ...
a. digesek
b. dipetik
c. dithuthuk

14. Wong kang pakaryane nabuh gamelan arane ...
a. dhalang
b. niyaga
c. sindhen

15. Gambar ing ngisor iki kang diarani gong yaiku ...
a. 
b. 
c. 

16. Tembang dolanan biasane ditembangake sinambi ...
a. dolanan
b. sinau
c. turu

17. Dolanan Cublak-cublak Suweng iku lumrahe ing wayah ...
a. isuk
b. awan
c. bengi

18. Ing ngisor iki klebu tembang dolanan yaiku ...
a. sluku-sluku bathok, maskumambang
b. maskumambang, lir-ilir
c. lir-ilir, sluku-sluk bathok

19. Setitekna tembang dolanan ing ngisor iki!
..............
Yo prakanca dolanan ing njaba Padhang bulan padhange kaya rina Rembulane kang ngawe-awe Ngelingake aja padha turu sore.
Irah-irahane kang cocog kanggo tembang ing dhuwur yaiku ...
a. prakanca
b. padhang bulan
c. rembulane

20. Gundhul-gundhul pacul cul ...
Tembung kanggo jangkepi tembang ing dhuwur kang trep yaiku ...
a. gembelengan
b. wakul
c. nyunggi

II. Soal Isisan Singkat PAS Bahasa Jawa Kelas 2 Semester 1 K13

1. Gatena gambar!

Gambar wayang ing dhuwur jenenge ...

2. Punakawan cacahe papat, sing mbarep jenenge ...

3. Siti mangkat sekolah mlaku amarga sekolahane cedhak. Cedhak kosok balene ...

4. Mangan ing wanci esuk jenenge ...

5. Supaya resik klambi kang wis dienggo kudu ...

6. Supaya pinter kudu sregep ...

7. Gitar iso muni kanthi cara ...

8. Piranti gamelan kang iso muni yen disebul arane ...

9. Menthog iku mlakune ... gawe guyu.

Tembung kang cocok kanggo angkepi ukara ing dhuwur yaiku ...

10. Tembang dolanan ditembangake ing karang pradesan tegese ana ...

III. Soal Jawab Singkat PAS Bahasa Jawa Kelas 2 Semester 1 K13

1. Aranan Punakawan kanthi urut!

2. Critakna kegiatanmu ana ing ngomah sak bubare mulih sekolah!

3. Gawenen krama inggil ukara ing ngisor iki!

"Ibu tuku lenga goreng menyang warung."

4. Aranan piranti gamelan 3 wae!

5. Aranan tembang dolanan 3 wae!

Demikian contoh Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 1 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban yang dapat kami bagi, semoga bermanfaat.

Soal dan Kunci Jawaban UAS Bahasa Jawa Kelas 2 Semester 1 2020 2021 bisa anda download pada link berikut :

==> Download Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD

==> Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 2 Semester 1

Kunci Jawaban UAS/PAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 1 2020

I. Pilihan Ganda

 1. B
 2. C
 3. C
 4. A
 5. A
 6. B
 7. A
 8. B
 9. C
 10. B
 11. C
 12. C
 13. C
 14. B
 15. C
 16. A
 17. B
 18. C
 19. B
 20. A

II. Isian Singkat

 1. Punthadewa
 2. Gareng
 3. adoh
 4. sarapan
 5. kumbah
 6. sinau
 7. dipetik
 8. suling
 9. megal megol
 10. desa

III. Jawab Singkat

 1. Semar, Gareng, Petruk, Bagong
 2. Kebijakan Guru
 3. Ibu mundhut lisah goreng dhateng warung
 4. Saron, bonang, gender, kendhang, suling, rebab
 5. Lir-ilir, gundhul-gundhul pacul, menthol-menthok

Soal dan Kunci Jawaban UAS Bahasa Jawa Kelas 2 Semester 1 2020 2021 bisa anda download pada link berikut :

Posting Komentar untuk "Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 1 Kurikulum 2013"