Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal dan Kunci Jawaban UTS / PTS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 1 Kurikulum 2013

purwomp.com - Pada mata pelajaran di sekolah ada salah satu mata pelajaran Muatan Lokal yang mencakup pelajaran Bahasa Daerah, Komputer dan Bahasa Inggris. Pada pertemuan kali ini saya sendiri akan membagikan contoh Soal UTS / PTS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 1 Kurikulum 2013/K13. Karena saya orang jawa jadi yang saya bagikan adalah bahasa jawa untuk bahasa lainnya saya tidak tahu.
soal bahasa jawa kelas 1

Pada contoh soal Mid Semester Bhs Jawa kelas I (satu) Sekolah Dasar Kurikulum 13 semester I (satu/Ganjil) ini juga saya berikan kunci jawabannya. Untuk kunci jawabannya dapat anda download pada akhir postingan ini. Anda tinggal ikuti saja link yang saya berikan di bawah postingan ini.

Berikut contoh Soal UTS / PTS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 1 Kurikulum 2013 :

I. wenehana tandha ping (x) ana aksara a, b, utawa c ing sangarepe wangsulan kang bener

1. suara pitik jago yaiku ....

a. cukurukuk
b. guk-guk
c. krik-krik

2. iki ... ku

a. sa
b. bu
c. tu

3. tas gunane kanggo nyimpen ... sekolah

a. sepatu
b. piranti
c. obat

4. potlot gunane kanggo ....

a. nulis
b. maca
c. nyapu

5. gunane kanggo ....

a. ngumbahi
b. sikatan
c. mangan

6. piranti ing gisor iki kang digunakke naliko sinau yaiku ....

a.

b.


c. 7. anggone nggaris gunakke ....

a. sapu
b. garisan
c. potlot

8. anak bebek arane ....

a. blengur
b. meri
c. nener

9.

ing sisih kiwa iki gambar ....

a. tikus
b. kucing
c. kelinci

10. buku iku diadahi ....

a. kursi
b. bangku
c. tas

11. anak baya arane ....

a. meri
b. rete
c. ketul

12. anak sapi arane ....

a. gudel
b. pedhet
c. belo

13. woh jati arane ....

a. pocung
b. janggleng
c. katak

14. yen bubar adus terus ... ben awake garing

a. andukan
b. mangan
c. dandan

15. menthok-menthok klebu tembang ....

a. modern
b. macapat
c. dolanan

16. kembang lombok arane ....

a. maya
b. mantra
c. menik

17. tembang dolanan biasane ditembangake karo ...

a. turu
b. sinau
c. dolanan

18. cublak cublak suweng kuwi tembang ....

a. dolanan
b. macapat
c. modern

19. menthok bisa gawe senenge ati kanthi ....

a. lakune
b. wulune
c. swarane

20. papan kanggo ngopeni kewan diarani ....

a. gubuk
b. omah
c. kandang

21. yo prakanca dilanan ing ....

a. taman
b. jaba
c. jero

22. sak durunge maem aja lali ....

a. donga
b. turu
c. adus

23. gundhul-gundhul pacul iku tembang ....

a. dolanan
b. macapat
c. modern

24. tembung dolanan bisa diiringi nganggo ....

a. rebana
b. gitar
c. gamelan

25. tembang dolanan sing ora nyritakake bab kewan yaiku ....

a. pitik tukung
b. menthok-menthok
c. padhang bulan

II. isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung kang mathuk

1.

iki jenenge ....

2. nalika ani nyaponi jobin, ani nganggo sapu ....

3. k – u – b – u ....
aksara ing ndhuwur yen dirakit dadi tembung ....

4. jamuran klebu tembang ....

5. wong sing ora tau nyambut gawe awake dadi ....

6. godhong asem arane ....

7. wit jagung arane ....

8. janur kuwi arane godhong ....

9. klungsu iku isi ....

10. wit kambil arane ....

III. wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi trep

1. apa gunane meja

2. ana ngendi mapane cidhuk

3. kepriye lakune menthok

4. kudu dikapakna yen omah reged

5. apa arane godhong mlinjo

Untuk kunci jawaban contoh Soal UTS / PTS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 1 Kurikulum 2013 di atas dapat di unduh pada link berikut ini :

Kunci Jawaban Soal UTS / PTS Bahasa Jawa Kelas Satu SD Semester 1 Kurikulum 2013 KLIK DISINI

Posting Komentar untuk "Soal dan Kunci Jawaban UTS / PTS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 1 Kurikulum 2013"